Šta tebe briga kako ti je – ima ko će o tome da brine

Novi član Zakona Republike Srbije, doduše sitnim slovima, glasi:Šta te briga kako ti je! TAČNIJE: -Šta tebe briga kako ti je – ima koga jeste!